شورای سیاست گذاری همایش

همه اعضای شورای سیاست گذاری

مشاهده همه اعضای شورای سیاست گذاری همایش

اخبار

آخرین اخبار و مطالب آموزشی

پیام دبیران

چهاردهمین کنگره بین المللی آزمایشگاه و بالین

داوران همایش

همه داوران

مشاهده همه داوران همایش

SVG Illustration

تا شروع همایش

چهاردهمین کنگره بین المللی آزمایشگاه و بالین از 13 تا 15 بهمن ماه سال 1401 در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار خواهد شد.

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه