مطالب

4 نوشته

اخبار و سایر نوشته ها را از اینجا مطالعه فرمائید ...

Message of the Congress Chairman
 • Review rating
 • Review rating
 • Review rating
 • Review rating
 • Review rating
3 (2 بازخورد)

پیام رییس کنگره

به نام خدا پیام رئیس چهاردهمین کنگره بین المللی آزمایشگاه و بالین  جامعه آزمایشگاهیان کشور در اجرای رسالت خود و بمنظور ارتقاء سطح علمی جامعه اقدام به برگزاری....

Message of Scientific Secretary
 • Review rating
 • Review rating
 • Review rating
 • Review rating
 • Review rating
5 (1 بازخورد)

پیام دبیر علمی کنگره

به نام خداوند جان  و خرد در دو سال گذشته جهان درگیر یک بیماری سهمگین بود . کرونا به عنوان یک بیماری نو پدید تا کنون با مرگ­های اضافی بیش از 15 میلیون نفر در جهان....

Message of Executive Secretary
 • Review rating
 • Review rating
 • Review rating
 • Review rating
 • Review rating
0 (0 بازخورد)

پیام دبیر اجرایی کنگره

  به نام خداوند لوح و قلم   بار دیگر خداوند منان، توفیق برگزاری چهاردهمین کنگره بین ­المللی آزمایشگاه و بالین را به جامعه علمی آزمایشگاهیان ایران عطا نمود،....