Posts

18 Post

Read news and other content here...

تاریخ ها و محورهای همایش
  • Review rating
  • Review rating
  • Review rating
  • Review rating
  • Review rating
3.5 (2 feedback)

تاریخ ها و محورهای همایش

زمان برگزاری: 13 الی 15 بهمن ماه 1401 مهلت ارسال مقالات: 30 آبان ماه 1401 محور اصلی همایش: راهبردهای تشخیص و کنترل بیماری های نوپدید و بازپدید حبطه های ارسال مقاله: علوم....